هشت ماهگیت مبارک عسلم

امروز گلم وارد هشتمین ماه زندگیت شدی

 

کارایی که میتونی انجام بدی :

۱-تازه ۳-۴ روزه که میتونی بدون کمک بشینی

۲-وزنت ۸۲۰۰ کیلو بود

۳-خیلی شیطون شدی و به هر کجا سرک میکشی

۴-همچنان بد غذا میخوری

۵-خیلی ارومی و همه دوستت دارن

۶-ددر شناس شدی به محض اینکه لباس میپوشم فوری خودتو به جلو در میرسونی و میگی((دد))

۷-عاشق قاشق و تلفن و موبایلی

 

/ 0 نظر / 6 بازدید