خاطرات شمال

بالاخره ساعت ۱۳:۳۷ دقیقه ۲۶ خرداد حرکت کردیم به سمت نمک ابرود

 

 

جیگرم در طول راه خیلی خانوم بودی و تقریبا ۸۰ درصد مسیرو خواب بودی  خیلی نگران

بودم که گرما زده نشی و خداروشکر این اتفاق نیفتاد و به مقصد رسیدیم و البته

 کندوان باهم آش هم خوردیم

 

جایگاهت کنار بابا رو کنسول 

 

کنار دریا

اولین باز که سوار تله کابین شدی

فدای خندت

تو وبابایی

تو وعمو کیان و خاله زری

و در اخر یکشنبه ۳۰ خرداد ساعت ۱۴:۳۰ به کرج رسیدیم

/ 0 نظر / 9 بازدید