صندلی ماشین

امروز رفتیم صندلی ماشینتو هم گرفتیم اولش خیلی بد قلقی کردی ولی بعدش کم کم

عادت کردی

/ 1 نظر / 28 بازدید
مرجان

به به خاله... خونه ی جدید مبارک:)) صندلی ماشینت مبارک... چقدرم که خانوووم و ناز نشستی توش گلوله ی خاله:×